Giáo dục bậc Đại học của Đan Mạch được quản lý bởi chính phủ. Một quy trình đánh giá liên tục được vận hành, nhằm đảm bảo rằng tất cả các chương trình đào tạo đều đạt chất lượng quốc tế.

Các tổ chức giáo dục tại Đan Mạch được hưởng quyền tự chủ cao, nhưng được yêu cầu tuân thủ luật pháp quốc gia về trình độ của giảng viên, cấu trúc chương trình/bằng cấp và quy trình kiểm tra/thi cử.

Điều này đảm bảo rằng tất cả sinh viên học tập tại Đan Mạch được hưởng một nền giáo dục chất lượng quốc tế. Hơn thế nữa, nhiều tổ chức giáo dục còn đạt được sự công nhận & kiểm định cấp quốc tế cho chương trình của họ.

Tất cả các tổ chức giáo dục bậc Đại học tại Đan Mạch sử dụng Hệ thống tích lũy và chuyển đổi tín chỉ châu Âu (ECTS – European Credit Transfer and Accumulation System), giúp bằng cấp của các trường tại Đan Mạch được dễ dàng chuyển tiếp sang các trường khác tại Châu Âu cũng như trên thế giới, cũng như các bằng cấp này được công nhận rộng rãi. Sinh viên sẽ nhận được chứng nhận cho các tín chỉ/khoá học đã hoàn thành. Nếu bạn hoàn thành toàn bộ chương trình cấp bằng, bạn sẽ nhận được Bằng (Diploma) bằng tiếng Anh.

Sự đảm bảo về chất lượng giảng dạy

Tất cả các tổ chức giáo dục bậc Đại học tại Đan Mạch đều đồng thuận tuân thủ một Bộ Quy Chuẩn Đạo Đức (Code of Conduct) trong việc tuyển sinh, xét nhập học, và quản lý sinh viên quốc tế. Đây là sự đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được thông tin, hướng dẫn và sự đối xử đúng mực, với tư cách là một sinh viên quốc tế tại Đan Mạch. Bộ Quy Chuẩn Đạo Đức (Code of Conduct) này được áp dụng với sinh viên trao đổi văn hoá, cũng như sinh viên học các chương trình cấp bằng.