TestAS dành cho sinh viên quốc tế muốn đăng ký vào chương trình cấp bằng đại học tại một trường đại học ở Đức. Nó đo lường năng khiếu chung và liên quan đến môn học của người nộp đơn cần thiết để hoàn thành thành công chương trình đó. Bạn không yêu cầu bất kỳ kiến thức hoặc chuyên môn cụ thể nào về môn học của mình khi làm bài kiểm tra.

LỢI ÍCH CHO SINH VIÊN

Kết quả bài kiểm tra có thể xác định điểm mạnh của bạn và giúp bạn chọn ngành học phù hợp với khả năng của mình. Sau bài kiểm tra, bạn sẽ có cái nhìn thực tế hơn về cơ hội đạt được bằng cấp trong lĩnh vực chuyên môn mà bạn mong muốn. Bạn cũng có thể so sánh xem bạn đã làm tốt như thế nào với những người khác đã làm bài kiểm tra. Và bạn sẽ trở nên quen thuộc với những yêu cầu điển hình của chương trình cấp bằng mà bạn mong muốn.

LỢI ÍCH CHO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TestAS cung cấp cho các trường đại học một phương pháp tiêu chuẩn hóa để so sánh năng lực học tập của ứng viên. Bài kiểm tra đánh giá sự phù hợp của ứng viên đối với chương trình cấp bằng mong muốn của họ bất kể quốc gia xuất xứ hay hệ thống chấm điểm của quốc gia đó. Sau đó, mỗi trường đại học có thể chọn những sinh viên có các điều kiện tiên quyết cần thiết cho chương trình cấp bằng được đề cập. Có thể dự đoán chính xác tiến độ học tập dựa trên kết quả TestAS.

CẤU TRÚC BÀI THI TESTAS

Bài kiểm tra bao gồm hai thành phần: Bài kiểm tra cốt lõi và “mô-đun kiểm tra theo chủ đề cụ thể”. Bài kiểm tra cốt lõi đánh giá các kỹ năng chung cần thiết trong tất cả các khóa học. Các mô-đun kiểm tra theo chủ đề cụ thể đánh giá các kỹ năng bạn cần để hoàn thành thành công chương trình cấp bằng trong một lĩnh vực chủ đề cụ thể.

Bạn có thể chọn một trong bốn mô-đun theo chủ đề cụ thể:

  • Nhân văn, nghiên cứu văn hóa và nghiên cứu xã hội
  • Kỹ thuật
  • Toán học, Khoa học máy tính và Khoa học tự nhiên
  • Kinh tế học

Chứng chỉ TestAS có giá trị vô thời hạn.

SỰ CÔNG NHẬN

Sự công nhận của TestAS khác nhau tùy theo từng trường đại học. Mặc dù TestAS là điều kiện tiên quyết bắt buộc để được nhận vào một số trường đại học, nhưng những trường khác lại không yêu cầu nhưng có thể khuyến nghị.

TestAS mang lại cho bạn lợi thế tại một số trường đại học trên khắp nước Đức. Tại một số trường đại học ở Bắc Rhine-Westphalia, bài kiểm tra này được dùng như một kỳ thi tuyển sinh dành cho những ứng viên chưa đạt được bằng cấp đầu vào đại học (ví dụ: Abitur). Sau khi vượt qua TestAS, bạn không cần phải tham dự
khóa học nền tảng/dự bị. Một số trường đại học ở Brandenburg cũng cung cấp các thủ tục nhập học cá nhân tương tự.

Chứng chỉ TestAS được công nhận bởi các trường đại học Đức đã tích hợp TestAS vào chính sách tuyển sinh của họ. Mỗi trường đại học được phép xác định mức độ quan trọng của kết quả TestAS. Vui lòng hỏi trường đại học (hoặc khoa) mà bạn chọn xem liệu TestAS có được xem xét trong quyết định nhập học hay không.

MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ BÀI THI TESTAS

  • Thực hiện ba lần một năm
  • Ngôn ngữ: tiếng Đức hoặc tiếng Anh
  • Trung tâm kiểm tra: 280 địa điểm tại 80 quốc gia

CHUẨN BỊ VÀ YÊU CẦU

Để vượt qua thành phần ngôn ngữ của TestAS, kỹ năng ngôn ngữ của bạn phải tương đương với cấp độ B1 của Khung tham chiếu ngôn ngữ Châu Âu. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng B1 thấp hơn mức yêu cầu nếu bạn muốn học ở Đức.

Dựa trên kết quả bài kiểm tra ngôn ngữ “onScreen” của bạn, TestAS tạo ra điểm số tương đối bao gồm các kỹ năng ngôn ngữ của bạn và kết quả của từng bài kiểm tra phụ. Xin lưu ý rằng “onScreen” không thay thế bài kiểm tra ngôn ngữ được công nhận cần thiết để được nhận vào một chương trình cấp bằng, chẳng hạn như TestDaF.

Quan trọng! TestAS không giống với TestDaF! TestDaF là bài kiểm tra ngôn ngữ nhằm đánh giá kỹ năng tiếng Đức của bạn, trong khi TestAS đo lường các kỹ năng nhận thức cần thiết cho việc học đại học.

TestAS không phải là thước đo mức độ hiểu biết của bạn mà là đánh giá kỹ năng nhận thức của bạn. Không có kiến thức cụ thể được kiểm tra. Cách tốt nhất để chuẩn bị cho bài kiểm tra là làm quen với định dạng TestAS. Bạn sẽ thấy những câu hỏi ví dụ trên trang web TestAS. Viện TestAS đặc biệt khuyến nghị tất cả các ứng viên nên hoàn thành các câu hỏi mẫu này trước khi làm bài kiểm tra.

THÔNG TIN THÊM