Nếu bạn muốn học ở Đức, bạn phải có bảo hiểm y tế. Bạn sẽ cần xuất trình bằng chứng về bảo hiểm y tế khi đăng ký vào trường đại học và xin giấy phép cư trú. Hãy đảm bảo quan tâm đến tình trạng bảo hiểm y tế của bạn trước khi đến Đức.

Điều đầu tiên bạn nên làm là tìm hiểu xem hợp đồng bảo hiểm y tế của bạn ở nước bạn có còn hiệu lực ở Đức hay không. Hợp đồng bảo hiểm y tế tư nhân trong và ngoài nước từ các quốc gia khác cũng có thể được công nhận ở Đức. Bạn nên hỏi thông tin chi tiết với nhà cung cấp bảo hiểm y tế của bạn trước khi rời khỏi nhà.

NẾU BẢO HIỂM CỦA BẠN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

Nếu hợp đồng bảo hiểm y tế (công hoặc tư) của bạn ở nước sở tại được công nhận thì bạn sẽ cần xác nhận rằng bạn được miễn bảo hiểm y tế công cộng khi đăng ký. Trong trường hợp này, khi bạn đến Đức và trước khi đăng ký vào trường đại học ở Đức, hãy liên hệ với nhà cung cấp bảo hiểm y tế của Đức tại thị trấn của bạn và yêu cầu họ cấp cho bạn một lá thư xác nhận rằng bạn được bảo hiểm. (Bạn nên hỏi Văn phòng Quốc tế về việc liên hệ với nhà cung cấp bảo hiểm y tế nào). Hãy nhớ rằng sau khi xác nhận này được cấp, bạn sẽ không còn được phép đăng ký bảo hiểm y tế công cộng của Đức trong suốt thời gian học!

NẾU BẢO HIỂM CỦA BẠN KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN

Nếu chính sách bảo hiểm y tế của bạn ở nước bạn không được công nhận ở Đức, bạn sẽ phải đăng ký bảo hiểm ở Đức. Hợp đồng bảo hiểm y tế công cộng có giá khoảng 110 euro mỗi tháng cho đến khi bạn đủ 30 tuổi hoặc đã hoàn thành học kỳ thứ 14 liên quan đến môn học tại trường đại học. Sau đó, phí bảo hiểm hàng tháng sẽ tăng lên 190 euro trở lên mỗi tháng.