Nếu bằng cấp tốt nghiệp của bạn không được công nhận ở Đức, bạn sẽ cần phải tham gia “Studienkolleg” (khóa học cơ bản) để vào một trường đại học ở Đức. Điều này kết thúc bằng một kỳ thi – “Feststellungsprüfung”. Ngoài ra còn có một cách khác để chuẩn bị cho việc học tập của bạn về mặt ngôn ngữ và kiến thức môn học nếu bạn chưa cảm thấy đủ tự tin. Đây là một lựa chọn dành cho bạn nếu bạn không phải tham gia “Studienkolleg” hoặc khóa học dự bị (Propädeutikum).

STUDIENKOLLEG (KHOÁ HỌC DỰ BỊ ĐẠI HỌC)

Các khóa học dự bị được gọi là “Studienkolleg”, được cung cấp tại các trường đại học và đại học khoa học ứng dụng. Không phải tất cả các cơ sở giáo dục đại học đều cung cấp các khóa học này. Các khóa học bao gồm nhiều chủ đề chính khác nhau để chuẩn bị cho sinh viên những lĩnh vực chuyên môn cụ thể. Nếu bạn tham gia “Feststellungsprüfung” (kỳ thi lấy bằng đại học) tại một trường đại học khoa học ứng dụng, sau đó bạn sẽ chỉ có thể học tại một trường đại học khoa học ứng dụng. Nếu thi vào đại học thì có thể học cả hai. Văn phòng quốc tế tại cơ sở giáo dục đại học của bạn sẽ giúp bạn tìm được khóa học “Studienkolleg” phù hợp và chuẩn bị cho bạn một cách phù hợp. Loại Studienkolleg bạn nên theo học tùy thuộc vào trường đại học mục tiêu của bạn. Dưới đây là tổng quan về các loại.

Các trường Đại học

 • Khóa học M (dành cho sinh viên tương lai của ngành nha khoa, y học, thú y, dược, hóa sinh, tin sinh học, sinh học và các chương trình cấp bằng y tế, sinh học hoặc dược phẩm khác)
 • Khóa học W (dành cho sinh viên tương lai ngành quản trị kinh doanh và kinh tế (BWL và VWL) và các chương trình cấp bằng kinh tế và khoa học xã hội khác)
 • Khóa học G (dành cho sinh viên tương lai của tất cả các chương trình cấp bằng ngoại ngữ và nhân văn)
 • Khóa học T (dành cho sinh viên tương lai của tất cả các chương trình cấp bằng khoa học tự nhiên, ngoại trừ hóa sinh và sinh học và các chương trình cấp bằng toán học, khoa học hoặc kỹ thuật khác)
 • Khóa học S (dành cho nghiên cứu ngôn ngữ)

Các trường Đại học Khoa học Ứng dụng

 • Khóa học TI (dành cho sinh viên tương lai của các chương trình cấp bằng kỹ thuật và kỹ thuật)
 • Khóa học WW (dành cho sinh viên tương lai của các chương trình cấp bằng kinh tế)
 • Khóa học GD (dành cho sinh viên tương lai của các chương trình cấp bằng sáng tạo và nghệ thuật)
 • Khóa học SW (dành cho sinh viên tương lai của các chương trình cấp bằng khoa học xã hội)

Theo quy định, việc tham gia khóa học dự bị (“Studienkolleg”) tại một cơ sở giáo dục đại học của bang là miễn phí. Tuy nhiên, những người tham gia khóa học phải đóng phí học kỳ mà tất cả sinh viên phải đóng. Khóa học “Studienkolleg” thường kéo dài trong hai học kỳ. Có khoảng 30 giờ học mỗi tuần. Những sinh viên có thành tích rất tốt có thể tham gia “Feststellungsprüfung” (kỳ thi lấy bằng đại học) sau một học kỳ.

“FESTSTELLUNGSPRÜFUNG” (KỲ THI LẤY BẰNG ĐẠI HỌC)

Khi kết thúc khóa học “Studienkolleg” (khóa học cơ bản), bạn phải tham gia “Feststellungsprüfung” (kỳ thi lấy bằng đại học). Bài kiểm tra bao gồm một số lĩnh vực chủ đề quan trọng đối với chủ đề bạn muốn học sau này. Ngoài ra còn có một bài kiểm tra ngôn ngữ. Nếu vượt qua bài kiểm tra, bạn có thể đăng ký chương trình cấp bằng Cử nhân trong lĩnh vực chuyên môn của mình.

Trong một số “Studienkollegs”, bạn không cần phải tham dự “Studienkolleg” trước đó – nhưng thông thường thì điều này thực sự là cần thiết.

KHÓA HỌC DỰ BỊ (PROPÄDEUTIKA)

Nếu bạn muốn đăng ký học Thạc sĩ, bạn không cần phải tham gia khóa học “Studienkolleg” – tại một trường đại học. Nhưng bạn có thể tham dự một Propädeutikum (khóa học dự bị, đôi khi cũng có khóa học nhập môn). Ngoài ra, nếu bạn muốn học lấy bằng Cử nhân ở Đức nhưng không phải tham gia khóa học “Studienkolleg” – bạn có thể tham gia khóa học dự bị.

Trong loại chương trình giới thiệu này, bạn sẽ chuẩn bị cụ thể cho chương trình cấp bằng của mình về mặt ngôn ngữ và kiến thức môn học. Thường cũng có phần giới thiệu về hệ thống học thuật và phương pháp làm việc học thuật của Đức. Điều này có nghĩa là khi bạn bắt đầu chương trình học sau này, việc hòa nhập với cuộc sống sinh viên hàng ngày ở Đức sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Có chương trình dành cho sinh viên quốc tế:

 • người đã được nhận vào học tại một cơ sở giáo dục đại học ở Đức,
 • chưa được nhận vào học nhưng đã đáp ứng các yêu cầu chính thức để học tập tại Đức
 • những người vẫn cần phải đáp ứng các yêu cầu chính thức để có bằng cấp đầu vào giáo dục đại học.
 • Các khóa học này kéo dài trong một vài tuần hoặc trong một hoặc hai học kỳ.