Làm thế nào để bạn tìm được chương trình học phù hợp với mình? Ở đây chúng tôi sẽ cho bạn biết cách bạn có thể có cái nhìn tổng quan, nơi bạn có thể tìm thấy tất cả các chương trình học tập và những chương trình này tập trung vào tính quốc tế. Chúng tôi đề xuất các cổng sau để giúp bạn dễ dàng tìm thấy chương trình học phù hợp với mình hơn.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ

Bạn muốn tìm một chương trình học được dạy bằng tiếng Anh hay một chương trình tập trung vào quốc tế? Hoặc bạn muốn đến Đức trong một thời gian ngắn (vài tuần hoặc một học kỳ) để cải thiện kỹ năng tiếng Đức của mình chẳng hạn, hoặc để tìm hiểu việc học tập ở Đức như thế nào? Vậy thì các Chương trình Quốc tế là con đường để đi!

Trong cơ sở dữ liệu của Chương trình Quốc tế DAAD, bạn có thể tìm thấy các chương trình học cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ được định hướng quốc tế và được quốc tế công nhận.

Kiểm tra cơ sở dữ liệu Chương trình Quốc tế