Bạn có cần visa để sống, học tập hoặc thực tập ở Đức không? Chúng tôi giải thích yêu cầu thị thực áp dụng cho ai và có những trường hợp ngoại lệ nào.

YÊU CẦU VISA ĐỨC CHO NƯỚC CỦA BẠN

Nhìn chung, bạn sẽ cần có thị thực mà bạn phải nộp đơn trước khi đến Đức. Bạn có thể nộp đơn xin thị thực tại cơ quan ngoại giao Đức ở nước bạn. Có những trường hợp ngoại lệ đối với các quốc gia cụ thể, tùy thuộc vào thời gian và mục đích lưu trú của bạn.

GIẤY TỜ CẦN THIẾT ĐỂ XIN VISA ĐỨC

Cơ quan ngoại giao Đức ở nước bạn sẽ cho bạn biết những giấy tờ bổ sung cần thiết để xin thị thực. Thông thường bạn sẽ cần những thứ sau:

  • Hộ chiếu có hiệu lực
  • Giấy chứng nhận xác nhận bảo hiểm y tế
  • Bằng chứng về nguồn tài chính
  • Giấy chứng nhận về công việc học tập và thành tích trong quá khứ
  • Giấy chứng nhận trình độ tiếng Đức hoặc bằng chứng cho thấy bạn dự định tham gia khóa học ngôn ngữ ở Đức hoặc kỹ năng tiếng Anh cho chương trình cấp bằng bằng tiếng Anh
  • Đối với thị thực du học tương lai (tiềm năng): bằng cấp đầu vào đại học được công nhận ở Đức
  • Đối với thị thực du học: thư chấp nhận từ trường đại học Đức của bạn (hoặc tuyên bố từ trường đại học xác nhận rằng bạn có cơ hội được nhận cao).
  • Giấy chứng nhận sức khỏe

Hãy truy cập trang web của Bộ Ngoại giao Liên bang Đức để biết các yêu cầu thị thực mới nhất cho tất cả các nước. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Đức ở nước bạn. Họ có thể giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến thủ tục xin thị thực. Bạn có thể tìm thấy địa chỉ của tất cả các cơ quan ngoại giao Đức trên trang web của Bộ Ngoại giao Liên bang Đức.

VISA-NAVIGATOR

Sử dụng công cụ điều hướng thị thực trên trang web của Bộ Ngoại giao Liên bang Đức để tìm hiểu xem bạn nên nộp đơn xin thị thực nào.

CÁC LOẠI VISA

VISA SINH VIÊN TIỀM NĂNG (“VISUM ZUR STUDIENBEWERBUNG“)

Nếu bạn chưa nhận được thông báo nhập học vào một trường đại học hoặc khóa học dự bị, bạn nên nộp đơn xin thị thực du học tương lai.

Thị thực này có giá trị trong ba tháng và cho bạn cơ hội đáp ứng các yêu cầu để được nhận vào một cơ sở giáo dục đại học của Đức. Nếu bạn cần thêm thời gian, nó có thể được kéo dài đến sáu tháng. Nếu bạn được nhận vào một cơ sở giáo dục đại học hoặc khóa học dự bị trong thời gian này, bạn có thể đăng ký
giấy phép cư trú của sinh viên.

VISA SINH VIÊN (“VISUM ZU STUDIENZWECKEN”)

Nếu bạn đã nhận được thông báo nhập học vào trường đại học hoặc khóa học dự bị, bạn nên nộp đơn xin thị thực cho mục đích học tập. Thị thực sinh viên thường có giá trị trong ba tháng. Trong vòng ba tháng này, bạn sẽ phải nộp đơn xin giấy phép cư trú gia hạn tại Văn phòng Đăng ký Người nước ngoài tại thị trấn nơi bạn cư trú.