Nếu bạn muốn học tại một cơ sở giáo dục đại học của Đức, bạn cần có “Hochschulzugangsberechtigung” – hay “bằng cấp đầu vào đại học”. Đây là giấy chứng nhận sau tốt nghiệp giúp bạn đủ điều kiện học đại học. Nếu chứng chỉ trung học của bạn được coi là không đủ để học ở Đức, bạn sẽ phải tham gia khóa học dự bị (“Studienkolleg”) trước khi được phép đăng ký.

DÀNH CHO CÔNG DÂN TỪ CÁC QUỐC GIA NGOÀI EU

Điều đầu tiên cần làm là tìm hiểu xem trình độ đầu vào đại học của bạn có được công nhận ở Đức hay không. Cơ sở dữ liệu về trình độ đầu vào DAAD có thể giúp bạn điều này. Chỉ cần nhập quốc gia nơi bạn đạt được chứng chỉ tốt nghiệp trung học. Sau đó, bạn sẽ biết liệu chứng chỉ của bạn

  • có được công nhận là bằng cấp để tuyển sinh đại học tổng quát
  • chỉ được công nhận cho tuyển sinh đại học có giới hạn môn học hay không (tức là để học trong một môn học giới hạn)
  • chỉ được công nhận kết hợp với một hoặc hai năm học đại học thành công ở nước bạn
  • không được công nhận là bằng cấp đầu vào đại học

Cơ sở dữ liệu về trình độ đầu vào DAAD chỉ cung cấp cái nhìn tổng quan chung. Bạn có thể lấy dữ liệu cụ thể hơn về các quốc gia và chứng chỉ khác tại Anabin. Cơ sở dữ liệu này bao gồm thông tin về cách đánh giá chứng chỉ tốt nghiệp trung học nước ngoài. Trên trang web Anabin, bạn có thể chỉ định quốc gia và chứng chỉ của mình khi tìm kiếm cơ sở dữ liệu. Nó cung cấp tất cả các thông tin có liên quan, e. g. liệu chứng chỉ của bạn có được công nhận hay không và liệu bạn có cần phải đáp ứng các yêu cầu tiếp theo hay không. Tuy nhiên, trang web này chỉ có sẵn bằng tiếng Đức.

KIỂM TRA TRANG WEB CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ UNI-ASSIST

Quyết định cuối cùng về việc nhập học luôn thuộc về cơ sở giáo dục đại học nơi bạn đăng ký. Vì lý do đó, bạn phải luôn thông báo cho mình về các yêu cầu đối với chương trình cấp bằng bạn đã chọn trên trang web của trường đại học. Nhiều cơ sở giáo dục đại học của Đức hợp tác với
uni-assist, một đầu mối liên lạc trung tâm dành cho những người nộp đơn có chứng chỉ giáo dục quốc tế, chuyên kiểm tra và đánh giá các chứng chỉ nước ngoài. Vì mục đích này, uni-assist cấp cho các ứng viên quốc tế một tài liệu đánh giá sơ bộ (VPD), một tài liệu chính thức chứng minh chứng chỉ của tổ chức giáo dục đại học nào đã được nộp và cách phân loại điểm trong hệ thống chấm điểm của Đức.

Bằng cấp đầu vào đại học chính thức đôi khi không bắt buộc đối với những ứng viên tài năng đăng ký vào các môn nghệ thuật. Tùy thuộc vào trường đại học, bạn có thể phải gửi mẫu bài làm của mình hoặc vượt qua bài kiểm tra năng khiếu.

NẾU TRÌNH ĐỘ CỦA BẠN KHÔNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU

Nếu bằng cấp của trường bạn không được công nhận thì khóa học dự bị, được gọi là “Studienkolleg”, là cánh cửa tiềm năng để bạn vào một cơ sở giáo dục đại học của Đức. Bạn phải vượt qua kỳ thi tuyển sinh để được nhận vào Studienkolleg. Bạn cần có kiến thức tốt về tiếng Đức (trình độ B1 của Khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu). Bạn sẽ được kiểm tra một số môn học quan trọng cho việc lựa chọn chương trình học sau khi hoàn thành khóa học dự bị tại Studienkolleg. Kỳ thi này được gọi là Feststellungsprüfung, hoặc kỳ thi đánh giá. Kiểm tra ngôn ngữ là một phần của nó.

BÀI KIỂM TRA NĂNG LỰC (APTITUDE TEST)

Bạn có chắc chắn liệu mình có thể đáp ứng được những gì được mong đợi ở một trường đại học ở Đức hay không? Bạn có thể kiểm tra điều đó bằng bài kiểm tra năng khiếu dành cho sinh viên quốc tế (TestAS). Nó kiểm tra kỹ năng ngôn ngữ, kiến thức môn học và khả năng nhận thức của bạn. Kết quả bài kiểm tra cũng có thể giúp bạn quyết định về một chương trình học cụ thể. Trong mọi trường hợp, bạn sẽ có thể đánh giá thực tế hơn cơ hội hoàn thành việc học của mình thành công.