Quy trình ra vào Văn phòng TP. Hồ Chí Minh tại Bitexco Financial Tower

Hiện nay, trung tâm đã được phép hoạt động trở lại. Và để thuận tiện trong việc đến văn phòng, mọi người vui lòng tuân thủ quy trình ra vào Văn phòng TP. Hồ Chí Minh tại Bitexco Financial Tower như sau: 

HOÀN THÀNH KHAI BÁO Y TẾ CỦA BAN QUẢN LÝ TÒA NHÀ (HÀNG NGÀY)

Tất cả mọi người phải quét mã QR đã được cung cấp bởi ban quản lý tòa nhà và hoàn thành khai báo y tế khi đến tòa nhà.

HOÀN THÀNH KHAI BÁO Y TẾ CỦA COMPASS OFFICES (HÀNG NGÀY)

a) Hoàn thành khai báo y tế của Compass Offices trước khi vào văn phòng bằng cách truy cập vào đường dẫn này hoặc mã QR sau

b) Khi khai báo y tế, vui lòng điền rõ thông tin trung tâm đến là “Bitexco” tại bảng sau:

VN Khai báo y tế HCM Office

c) Mã QR có giá trị trong một ngày. Vui lòng thực hiện khai báo y tế để tạo Mã QR màu xanh lá mới khi đến trung tâm ngày hôm sau.

GỬI CHỨNG NHẬN TIÊM CHỦNG 

Tất cả mọi người cần gửi giấy chứng nhận đã tiêm phòng (chỉ nộp một lần đầu tiên) cho đội lễ tân qua email SGNBFT046@compassoffices.com trước khi đến trung tâm.

KHÁCH VÃNG LAI ĐĂNG KÝ TẠI QUẦY LỄ TÂN

Tất cả khách vãng lai và khách đến thăm phải đăng ký tại quầy lễ tân của trung tâm ở tầng 16 hoặc 46 và xuất trình giấy chứng nhận đã tiêm phòng trước khi vào trung tâm.

Nordics Education