Dân số Phần Lan

Dân số của Phần Lan là khoảng 5.5 triệu người. Phần Lan là một quốc gia rất thưa dân cư. Dân số tập trung đông đặc biệt ở các thành phố lớn và các khu đô thị. Hơn một triệu người sống trong Vùng đô thị Helsinki.

Tiếng Phần Lan và tiếng Thụy Điển là ngôn ngữ quốc gia của Phần Lan. Tiếng Phần Lan là ngôn ngữ mẹ đẻ được sử dụng bởi gần 4.9 triệu người trong khi tiếng Thụy Điển là ngôn ngữ mẹ đẻ của chỉ dưới 300,000 người. Các ngôn ngữ nổi bật nhất sau tiếng Phần Lan và tiếng Thụy Điển là tiếng Nga, tiếng Estonia, tiếng Anh, tiếng Somali và tiếng Ả Rập.

Dân số Phần Lan bao gồm một loạt các dân tộc thiểu số với ngôn ngữ, văn hóa hoặc tôn giáo khác với đa số người Phần Lan. Các dân tộc thiểu số Phần Lan truyền thống bao gồm người Phần Lan nói tiếng Thụy Điển, Sami, Romani, Do Thái và Tatars. Ngoài ra, nhiều người nhập cư đã đến Phần Lan từ Nga, Estonia, Balkan, Somalia và Iraq chẳng hạn.

Một nhà thờ Tin Lành tại Phần Lan.

Các tôn giáo ở Phần Lan

Phần lớn người Phần Lan là Cơ Đốc Nhân/Ki-tô Hữu. Cộng đồng tôn giáo lớn nhất ở Phần Lan là Hội thánh Tin Lành Luther Phần Lan (Evangelical Lutheran Church of Finland/Suomen evankelis-luterilainen kirkko), với khoảng 70% dân số Phần Lan là tín hữu của Hội thánh này. Hội thánh Chính thống giáo của Phần Lan là cộng đồng tôn giáo lớn thứ hai. Hơn 1% dân số thuộc Hội thánh Chính thống giáo. Hội thánh Tin Lành Luther Phần Lan và Hội thánh Chính thống được hưởng một vị thế đặc biệt ở Phần Lan. Ví dụ, họ được quyền thu thuế nhà thờ (church tax).

Hàng chục nghìn người Hồi giáo sống ở Phần Lan. Tuy nhiên, chỉ một phần trong số họ thuộc các cộng đồng Hồi giáo. Ngoài ra, có khoảng 2,000 người Do Thái sống ở Phần Lan. Các giáo đường Do Thái hoạt động ở Helsinki và Turku.

Các cộng đồng tôn giáo khác ở Phần Lan bao gồm Giáo hội Công giáo ở Phần Lan, Giáo hội Ngũ tuần, Giáo hội Tự do Phúc âm của Phần Lan, Giáo hội Cơ Đốc Phục lâm ở Phần Lan, Giáo hội Các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê-xu và Nhân chứng Giê-hô-va.

Nguồn gốc của nhiều ngày lễ ở Phần Lan thuộc về Cơ Đốc giáo.

Một đám cưới trong nhà thờ tại Kiuruvesi.

Tự do tôn giáo và thực hành tôn giáo của bạn ở Phần Lan

Tại Phần Lan, bạn được hưởng quyền tự do tôn giáo. Tất cả những người sống ở Phần Lan được quyền lựa chọn tôn giáo của riêng mình và thực hành tôn giáo đó. Nếu bạn không muốn, bạn không cần phải chọn bất kỳ tôn giáo nào. Hơn nữa, không ai bị buộc phải tham gia vào việc thực hành một tôn giáo.

Một nhóm ít nhất 20 người trưởng thành có thể thành lập một cộng đồng tôn giáo. Các nhóm tôn giáo không cần đăng ký thành một cộng đồng; họ cũng có thể hoạt động mà không cần đăng ký.

Tôn giáo của trẻ em

Cha mẹ quyết định tôn giáo của con họ. Nếu cha mẹ không đồng ý về vấn đề này, đứa trẻ được quyền không tham gia bất kỳ tôn giáo nào. Nếu tòa án công lý đã chỉ định một phụ huynh làm người giám hộ duy nhất của trẻ, thì phụ huynh đó có thể tự mình quyết định tôn giáo của trẻ.

Trẻ em có quyền được giáo dục theo tôn giáo của mình trong trường học.

Người lớn, hoặc những người đã đủ 18 tuổi, có thể tự quyết định về tôn giáo của mình.

Nordics Education