Aalborg University (AAU)

 Đại học

Từ năm 1974, Aalborg University (AAU) đã không ngừng đào tạo nên các thế hệ sinh viên xuất sắc từ việc xây dựng thương hiệu cá nhân đến những sinh viên có thành tích trong các lĩnh vực học thuật và xã hội.

Sinh viên khi theo học các ngành: Natural Science, Social Sciences, Humanities, Life Sciences & Engineering tại AAU sẽ được đào tạo bằng những phương pháp giảng dạy đổi mới, theo sau là những nghiên cứu liên ngành. Các phương pháp học tập này sẽ theo các em từ cơ bản đến chuyên ngành.

‘The Aalborg Model’ là một mô hình về phương pháp giảng dạy, ở đó giáo viên sẽ lấy các vấn đề thực tế trong cuộc sống làm trọng tâm và hướng dẫn sinh viên tìm cách giải quyết trên cách nhìn nhận của mỗi cá nhân.

Chương trình đào tạo tại Aalborg University (AAU)

  • Listing ID: 6937
Thông tin Liên hệ

Fredrik Bajers Vej 7K, 9220 Aalborg ØstĐan Mạch http://www.en.aau.dk/

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết