Aarhus University (AU)

 Đại học / New / Mới

Tại Aarhus University (AU) các bạn có thể đăng ký các chương trình học từ các lĩnh vực nghệ thuật cho đến các chương trình nghiên cứu như: nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu chiến lược và tư vấn dựa trên nghiên cứu.

Theo Times Higher Education, Đại học Aarhus đang đứng ở vị trí 106 trong bảng xếp hạng các trường Đại học trên Thế giới. Bên cạnh đó, đại học Aarhus xếp hạng là trường đại học tốt thứ 5 trong số các nước Bắc Âu.

Các giáo sư tại AU luôn chú trọng và khuyến khích sinh viên tranh luận, phản biện trong suốt quá trình học. Cách giảng dạy này cho sinh viên quyền chủ động trong các giờ học, sinh viên luôn được phát biểu và hỗ trợ để phát huy những ý tưởng của bản thân.

Thông tin thêm về các chương trình đào tạo:

  • Listing ID: 6926
Thông tin Liên hệ

Nordre Ringgade 1 8000 Aarhus CĐan Mạch https://international.au.dk/

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết