Inland Norway University of Applied Sciences

 Đại học

Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, University of Applied Sciences and Lillehammer University College được hợp nhất thành ngôi trường Inland Norway University of Applied Sciences (INN University).

INN University hiện tại có 6 cơ sở trên khắp bờ Đông Nam của Na Uy: Blæstad, Elverum, Evenstad, Hamar, Lillehammer và Rena; có khoảng 13.000 sinh viên và 952 nhân viên đang theo học và làm việc tại đây.

Cơ sở mới của chúng tôi sẽ cung cấp 35 chương trình học một năm, 52 chương trình Cử nhân, 31 chương trình Thạc sĩ và 4 chương trình Tiến sĩ (cộng với một chương trình hợp tác với Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy) bên cạnh một số chương trình giáo dục Sư phạm và giáo dục nâng cao.

Chương trình học của chúng tôi bao gồm rất nhiều lĩnh vực chủ đề: ecology & agricultural sciences, psychology, sports, law, music, pedagogy, health sciences, social sciences, teacher education, language & literature, biotechnology, film, tv & culture, tourism, animation & game sciences, economics, leadership & innovation.

  • Listing ID: 7233
Thông tin Liên hệ

Blæstad, Elverum, Evenstad, Hamar, Lillehammer, RenaNa Uy https://eng.inn.no/

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết