IT University of Copenhagen (ITU)

 Đại học / Popular / Truy Cập Nhiều

Bạn có thể theo học 3 chương trình cử nhân, 4 chương trình Thạc sĩ tại IT University of Copenhagen (ITU). Ngoài ra bạn cũng có thể tham gia vào các chương trình khác như: chương trình Tiến sĩ mở rộng, Thạc sĩ chuyên nghiệp và một chương trình Văn bằng, bao gồm các nghiên cứu liên ngành trong Khoa học, Nhân văn, Thiết kế và Kinh doanh. Hiện tại ITU đang là ngôi nhà chung của rất nhiều các bạn trẻ trên Thế giới, vì thế mà ITU có được sự đa dạng về văn hóa vùng miền, bên cạnh đó các bạn cũng mang đến những quan điểm trẻ trung và nhìn nhận đầy mới mẻ.

ITU rất đề cao tinh thần khởi nghiệp của sinh viên, điều này được chứng minh qua danh sách các công ty khởi nghiệp do sinh viên ITU thành lập (danh sách do nhóm cựu sinh viên ITU tổng hợp).

Chương trình đào tạo tại IT University of Copenhagen (ITU)

  • Listing ID: 6938
Thông tin Liên hệ

Rued Langgaards Vej 7 DK-2300 Copenhagen SĐan Mạch http://www.itu.dk/en/

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết