NLA University College

 Đại học

NLA University College là một trường cao đẳng Cơ đốc giáo tư thục với 4 khu học xá được đặt tại 3 thành phố của Na Uy. Nhìn chung, chúng tôi có khoảng 2.700 sinh viên đang theo học các cơ sở ở Bergen, Oslo và Kristiansand.

Điều này làm cho chúng tôi trở thành cơ sở giáo dục đại học tư nhân lớn thứ ba ở Na Uy. NLA University College được Cơ quan Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Na Uy công nhận. Điều này có nghĩa là chúng tôi đảm bảo trình độ và tiêu chuẩn học tập giống như ở các trường đại học công lập.

  • Listing ID: 7231
Thông tin Liên hệ

Bergen, Oslo, KristiansandNa Uy https://www.nla.no/en/

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết