Norwegian University of Life Sciences (NMBU)

Với mục tiêu làm cho hành tinh xanh trở nên hạnh phúc và đáng sống, các chương trình nghiên cứu và học tập liên ngành của Norwegian University of Life Sciences (NMBU) luôn tạo ra những đổi mới về thực phẩm, sức khỏe, bảo vệ môi trường, khí hậu và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.

Các chương trình nghiên cứu và học tập tại NMBU đang tạo điều kiện cho mọi người trên toàn thế giới cùng nhau tìm ra hướng giải quyết những thách thức toàn cầu về môi trường, sự phát triển bền vững, cách cải thiện sức khỏe con người và động vật, các nguồn năng lượng tái tạo, sản xuất lương thực và quản lý đất đai và tài nguyên.

  • Listing ID: 7225
Thông tin Liên hệ

Universitetstunet 3, 1430 ÅsNa Uy http://www.nmbu.no

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết