Østfold University College

 Đại học

Østfold University College có hơn 100 ngành nghề được đào tạo trong các cơ sở mới và hiện đại.

Trường hiện có khoảng 7.000 sinh viên. Trong đó, có gần 3.600 sinh viên học tại cơ sở Halden, gần 2.400 sinh viên đang theo học tại cơ sở Fredrikstad, và gần 1.000 sinh viên đang theo học các chương trình giáo dục thường xuyên và cao hơn dưới sự bảo trợ của HiØ VIDERE (Trung tâm Giáo dục Thường xuyên) tại cả hai cơ sở.

  • Listing ID: 6963
Thông tin Liên hệ

NO-1757 HaldenNa Uy https://www.hiof.no/english/

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết