Roskilde University (RUC)

 Đại học

Tại Roskilde University (RUC) nhiệm vụ hàng đầu của chúng tôi trong công tác giảng dạy là giúp các em học sinh có được những trải nghiệm thực tế bên cạnh các bài giảng trên giảng đường. Ngoài ra, chúng tôi áp dụng những phương pháp giảng dạy mới để giúp sinh viên có thể nêu lên chính kiến của mình và tăng khả năng phản biện của các bạn.

Chúng tôi luôn bắt kịp những thay đổi của xã hội, bởi thế cách giáo dục của chúng tôi đảm bảo sẽ có thể giúp sinh viên hoàn thiện tất cả những kiến thức và kỹ năng trong môi trường tốt nhất.

Nhắc đến RUC là nhắc đến:

  • Những biện pháp giải quyết vấn đề mới mẻ, vượt qua ranh giới về kiến thức.
  • Những công trình nghiên cứu mang tầm Quốc tế và quốc gia.
  • Sụ kết hợp giữa kiến thức đại cương và kiến thức xã hội.

Chương trình đào tạo tại Roskilde University

  • Listing ID: 6936
Thông tin Liên hệ

Universitetsvej 1, Postbox 260 4000 RoskildeĐan Mạch https://ruc.dk/en/

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết