Technical University of Denmark

 Đại học

DTU – Technical University of Denmark là một trường đại học kỹ thuật nổi tiếng là sôi động, có nhiều công trình nghiên cứu mang tính quốc tế được công nhận, sinh viên của trường luôn được các tập đoàn lớn về công nghệ săn đón. Với danh tiếng và các mối quan hệ đối tác rộng khắp, nhận viên và cả sinh viên của trường luôn có cơ hội để vươn ra Thế giới và thử sức ở nhiều lĩnh vực. Với mục tiêu đào tạo nên một thế hệ phát triển các công nghệ trên quy mô toàn cầu, sự sáng tạo và hợp tác sẽ vượt qua những khác biệt về văn hóa và xã hội.

Tại DTU, chúng tôi tin công nghệ là chính là phương tiện cho những thay đổi trong tương lai và chúng tôi coi 17 Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc là nền tảng cho các hoạt động của trường.

Sinh viên của chúng tôi luôn có những ý tưởng tuyệt vời thay đổi thế giới và chúng tôi luôn tạo điều kiện để hỗ trợ những ý tưởng như vậy. Các nhà nghiên cứu và sinh viên của DTU hợp tác trực tiếp với các công ty nổi tiếng về công nghiệp và chính phủ để tạo ra các sản phẩm iao thoa giữa kỹ thuật và sáng tạo, lý thuyết và thực hành, khoa học và xã hội.

DTU chính là lựa chọn hàng đầu đối vói các sinh viên và nghiên cứu sinh quốc tế. Năm 2019, chúng tôi chào đón hơn 700 sinh viên quốc tế vào các chương trình Thạc sĩ, một nửa số nghiên cứu sinh Tiến sĩ của chúng tôi đến từ các nước khác và hơn một phần ba cán bộ khoa học của chúng tôi là các nhà nghiên cứu có trình độ cao trên thế giới. Ngoài ra, việc hợp tác với các trường đại học về kỹ thuật hàng đầu trên khắp Thế giới cũng đang đực đẩy mạnh.

Hơn nữa, DTU còn có các chương trình trao đổi sinh viên quốc tế, các chương trình nghiên cứu và giáo dục với hơn 100 trường đại học danh tiếng trên toàn cầu. DTU có tầm nhìn về một thế giới tốt đẹp hơn và chúng tôi sẽ cùng bạn hiện thực hóa tầm nhìn đó!

Bạn học gì ở DTU?

  • Listing ID: 6927
Thông tin Liên hệ

Anker Engelunds Vej 1 Building 101A 2800 Kgs. LyngbyĐan Mạch https://www.dtu.dk/english

Contact listing owner