Chào mừng bạn đến với Du học Phần Lan! Hệ thống giáo dục bậc Đại học của Phần Lan là một trong những hệ thống tốt nhất thế giới!

Phần Lan có 13 trường Đại học tổng hợp22 trường Đại học Khoa học Ứng dụng (UAS). Các trường này cung cấp hơn 400 chương trình đào tạo bậc Cử nhân và Thạc sĩ, được giảng dạy bằng tiếng Anh. Ngoài ra, các chương trình đào tạo bậc Tiến sĩ cũng được cung cấp tại đất nước này.