Chúng tôi là ai?

Chúng tôi là Công ty TNHH Tư vấn Bắc Âu (Nordics Consulting Company Limted), một pháp nhân được thành lập tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Chúng tôi là đơn vị quản lý thương hiệu Nordics Education và website: http://nordics.vn.

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân nào, và tại sao?

Bình luận (Comments)

Khi người truy cập để lại bình luận trên website này, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu được thể hiện trong form bình luận, cũng như địa chỉ IP của người truy cập và thông tin về trình duyệt của người dùng đó, nhằm đề phòng và phòng chống spam.

Nếu bạn cung cấp địa chỉ thư điện tử (email) của bạn vào bất kì biểu mẫu (form) nào trên website, chúng sẽ được mã hoá ẩn danh (hash) và có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar. Sau khi bình luận của bạn được phê duyệt, ảnh đại diện (profile picture) của bạn sẽ được hiển thị công khai cùng với bình luận của bạn.

Các tài liệu truyền thông (media)

Nếu bạn tải lên bất kì hình ảnh nào trên ưebsite, bạn nên tránh tải lên các hình ảnh có dữ liệu địa điểm nhúng (EXIF GPS). Người truy cập website này có thể tải xuống và trích xuất bất kì dữ liệu địa điểm nào được nhúng vào hình ảnh bạn đã đăng, nếu có chứa các dữ liệu này.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai?

Dữ liệu của bạn chỉ được chia sẻ trong nội bộ Công ty TNHH Tư vấn Bắc Âu, nhằm mục đích phục vụ và chăm sóc cho chính khách hàng đó. Chúng tôi chỉ chia sẻ dữ liệu về bạn/của bạn với các đối tác thứ ba (các trường/tổ chức giáo dục) mà khách hàng đó đồng ý cho phép chia sẻ dữ liệu, cũng nhằm mục đích phục vụ và cung cấp thông tin cho chính khách hàng đó.

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu trong bao lâu?

Nếu bạn để lại bình luận trên website, nội dung bình luận và các thông tin: Họ và tên, Địa chỉ thư điện tử (email) của bạn sẽ được lưu trữ vô thời hạn. Việc này nhằm mục đích nhận diện và phê duyệt bất kì các bình luận của các cá nhân khác trả lời bình luận của bạn.

Với những người dùng đăng ký tài khoản trên website của chúng tôi, chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp. Mọi người dùng đều có quyền xem, chỉnh sửa, hoặc xoá thông tin cá nhân của họ vào mọi lúc (trừ việc họ không thể thay đổi tên truy cập – username). Các cá nhân quản trị website cũng có thể xem và chỉnh sửa những thông tin trên.

Thông tin Bổ sung

Dữ liệu của bạn được bảo vệ theo luật pháp của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và chúng tôi cũng tuân thủ Quy định Bảo vệ Dữ liệu chung (GDPR – General Data Protection Regulation) của Liên Minh Châu Âu.

Ban hành tháng 11/2020 bởi Phòng Công nghệ Thông tin – Công ty TNHH Tư vấn Bắc Âu.