Thông thường, đối với bậc Cử nhân, sinh viên khi nộp đơn du học Iceland sẽ cần hoàn thành chương trình Trung học Phổ thông hoặc tương đương. Có một số ngành/một số trường sẽ có các yêu cầu đầu vào cao hơn thông thường. Các ngành đặc thù này thường là về Y Khoa, Kinh Tế, và Luật.

Sinh viên nộp đơn các chương trình Sau Đại học sẽ cần có bằng Cử nhân hạng giỏi, thuộc ngành học có liên quan tới ngành dự định nộp đơn.

Yêu cầu đầu vào có thể có sự khác nhau giữa các trường. Tại Iceland, không có một Hệ thống nộp đơn quốc gia, và ứng viên sẽ nộp đơn trực tiếp với từng trường.

Hạn nộp đơn cho sinh viên quốc tế là khác nhau giữa các trường, nhưng thường là vào Mùa Xuân hàng năm. Một số trường đại học có thể có thu phí nộp đơn (application fee) cho một số loại sinh viên quốc tế.

Nordics Education luôn sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn cho bạn trong suốt quá trình du học Iceland của bạn!