Là một quốc gia tri thức, Na Uy có nhu cầu rất lớn về nhân lực trình độ cao, và mục tiêu chung của chính phủ là cung cấp nền giáo dục chất lượng cao cho công dân Na Uy và sinh viên quốc tế. Hệ thống giáo dục của chúng tôi được dựa trên triết lý rằng tất cả mọi người đều có được học tập, mà không phân biệt thành phần, địa vị xã hội.

Na Uy có 9 trường Đại học (university), 8 trường Cao đẳng Đại học (university college), 5 trường Cao đẳng Kỹ thuật (scientific college) sở hữu bởi chính phủ. Na Uy cũng có nhiều trường tư thục nhận được tài trợ ngân sách từ chính phủ.

Cấu trúc Hệ thống Giáo dục Bậc cao Na Uy

Hệ thống Giáo dục Bậc cao Na Uy bao gồm tất cả các trường và/hoặc các chương trình được kiểm định chất lượng. Ngoại trừ 1 số trường Cao đẳng Đại học, tất cả các trường Cao đẳng/Đại học đều do chính phủ Na Uy quản lý, sở hữu. Kể từ năm 2003, Na Uy đã theo đuổi mục tiêu của Quy trình Bologna trong hệ thống giáo dục Châu Âu. Trung tâm của chính sách này là việc áp dụng mô hình cấp bằng 3 + 2 + 3 (3 năm Cử nhân, 2 năm Thạc sĩ và 3 năm Tiến sĩ) của Châu Âu. Việc này đã giúp cho hệ thống giáo dục Na Uy tương đồng và được công nhận trên khắp thế giới.

Quy trình Bologna là một loạt các cuộc họp và thỏa thuận cấp bộ giữa các nước châu Âu để đảm bảo sự tương đương về tiêu chuẩn và chất lượng của trình độ giáo dục đại học. Quá trình này đã tạo ra Khu vực giáo dục đại học châu Âu theo Công ước Lisbon Recognition. Nó được đặt theo tên của Đại học Bologna, nơi tuyên bố Bologna được ký bởi các bộ trưởng giáo dục từ 29 quốc gia châu Âu vào năm 1999.

Høyere utdanning – Oslo

Ngoại lệ với hệ thống theo quy trình Bologna kể trên là các trường Cao đẳng Đại học cung cấp các chương trình Cao đẳng 2 năm (còn được gọi là ‘college candidate’), chương trình Thạc sĩ 5 năm, chương trình Chuyên nghiệp 6 năm, chương trình Thạc sĩ 1-1.5 năm, chương trình Cử nhân 4 năm ngành Âm nhạc, Mỹ thuật và chương trình 4 năm ngành Sư phạm.

Mặc dù các trường tại Na Uy có số lượng ít, quy mô nhỏ, khi so sánh với nhiều trường tại các quốc gia khác, các trường của chúng tôi luôn gìn giữ chất lượng giáo dục chất lượng rất cao và đạt tiêu chuẩn quốc tế. Ở một số lĩnh vực, các trường tại Na Uy và cộng đồng học thuật của chúng tôi còn được công nhận là tiêu chuẩn toàn cầu.

Høyere utdanning – Oslo

Thời gian học – Học kỳ tại Na Uy

Năm học tại Na Uy thường bắt đầu từ giữa tháng 8 tới giữa tháng 6 hàng năm.

Hãy cùng Nordics Education DU HỌC NA UY, và những điều tuyệt vời nhất của hệ thống giáo dục Na Uy nhé!

THAM KHẢO: THÔNG TIN DU HỌC NA UY